siostra Houda Fadil

W naszych sercach dużo miejsca zajmuje Matka Boża

Wielu, a tak naprawdę przeważająca większość katolików, wyjeżdża z Syrii, ponieważ są przerażeni islamskim ekstremizmem i reakcjami muzułmanów po tym, co się wydarzyło. Wojna wypaczyła obraz islamu, w naszym klasztorze staramy się ze wszystkich sił, aby dawać świadectwo dobrych relacji i głębokiego połączenia z naszymi muzułmańskimi przyjaciółmi. Wywiad z siostrą Houdą Fadoul

Pokój, pokój, pokój

Od nas zależy, czy będziemy kontynuować wielkie dzieło wszystkich sprawiedliwych apostołów i świętych. Od nas zależy, czy będzie się dalej szerzyć królestwo Chrystusa i pokój na świecie, ponieważ w takim stopniu, w jakim my stajemy się Bożymi apostołami i współpracownikami, w takiej mierze zapanuje pokój na świecie.

Nowa Ewa, matka wszystkich wiernych

Została poczęta i zrodzona nowa Ewa, matka wszystkich wiernych. Jej narodziny były iście królewskie: na świat przyszła Księżniczka z góry przeznaczona do pełnienia władzy królewskiej. Wniebowzięta z duszą i ciałem, ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi oraz wszelkiego stworzenia. Jest królową ludzi i aniołów, Królową i Matką Jezusa Chrystusa.

Ul świata

Medziugorje jest ulem, ponieważ Bóg poprzez Matkę Bożą z niczego stworzył najpiękniejszy ul świata. W medziugorskim ulu jedyne, co się niszczy, to grzech, a jedyne, co się produkuje, to łaska, która jest słodka niczym miód.

Oaza na pustyni

Rekolekcje postu, modlitwy i milczenia otworzyły mi serce na miłość Boga… Czuję nową radość, nową miłość, nowe zdecydowanie, by naśladować Pana… Otrzymałem odpowiedź, której szukałem… Łamanie chleba doprowadziło mnie do zastanowienia się nad chwilą, kiedy to łamał go Pan podczas Ostatniej Wieczerzy.

Pomóżcie nam, abyśmy wam pomagali

Rocznie mamy od 100 do 150 interwencji, średnio co trzeci dzień, z czego 80 % interwencji jest w Medziugorju. Oprócz akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w których się specjalizujmy, uczestniczyliśmy także w akcjach gaszenia pożarów na Górze Objawień, ale także w innych rejonach Bośni i Hercegowiny.

error:
Scroll to Top