Jeśli chcesz spotkać Matkę, jedź do  Medziugorja!

Bóg poprzez swoją Opatrzność z Medziugorja uczynił miejsce, gdzie Jezus na nowo, niczym nowa perła, rodzi się w duszach wiernych. Maryja na nowo przynosi swojego Syna i mówi o Jego miłości, która jest nieprzebrana i gotowa stworzyć nową drogę dla każdego, kto się nawróci i przyjmie nawrócenie