Jestem wdzięczny za szansę bycia częścią Jej szkoły miłości

Rekolekcje zatytułowaliśmy: Karmić się Bożym Słowem. Wszystko skoncentrowane były wokół Słowa Bożego: 330 księży, modlitwa czy to przed Najświętszym Sakramentem, czy na Górze Objawień czy na Kriżevacu, czy na Ołtarzu Polowym podczas Mszy św., czy wraz z wiernymi przed i po Eucharystii. Jestem bardzo wdzięczny proboszczowi o. Marinko, za to że miałem okazję przez tydzień być skoncentrowany na Słowie Bożym z tyloma księżmi. Niezwykłym przeżyciem było patrzenie na skupienie kapłanów z różnych stron świata, na Bożej obecności, na Jego Słowie, Jego mocy i sposobie w jaki przenika w ich życie. Spotkaliśmy z kilkoma tekstami z Pisma Świętego i pozwoliliśmy, aby Duch Boży wprowadził w nasze serca znaczenie tychże tekstów dla każdego z nas. Choć mówiliśmy różnymi językami, odczuliśmy, że Duch Święty tworzy jedność. Szczególnie wyróżniłbym dzień pustyni. Najpierw się spowiadaliśmy, a potem każdy miał czas na osobiste spotkanie ze Słowem Bożym. Następnie po południu modliliśmy się za siebie nawzajem, a po wieczornej Mszy modliliśmy się w intencji i w intencjach obecnych wiernych. Tego dnia pościliśmy o chlebie i wodzie. Tak więc w czasie rekolekcji otworzyliśmy się na Boże miłosierdzie i to miłosierdzie przynieśliśmy ludziom. Cały czas czuliśmy, że Medziugorje, które tak długo oznaczone jest obecnością Matki Bożej, pomaga zbliżyć się do Słowa Bożego, abyśmy się nim karmili i dawali je głodnym. Medziugorje ciągle od nowa jest odkrywane jako miejsce, w którym wiele osób odkryło swoje powołanie do życia konsekrowanego. Tak samo podczas rekolekcji odbywających się w Medziugorju, ludzie znajdują pozytywne bodźce do odnowienia powołania i bardziej oddanej drodze ku świętości. Jedno z takich świadectw powiedział o. Mihovil Filipović ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów.

O. Ante Vučković, OFM urodził się w Sinju, w 1958 r, w wielodzietnej rodzinie. Należy do franciszkańskiej prowincji Najświętszego Odkupiciela z siedzibą w Splicie. Seminarium i gimnazjum klasyczne ukończył w Sinju, a teologię w Makarskiej i w Zagrzebiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983 r. Następnie był wikariuszem w parafii w Metkoviciu i w Monachium. Filozofię studiował w Monachium i w Rzymie, gdzie obronił doktorat z wymiarów słuchania u Marcina Heideggera. W Rzymie wykładał filozofię na Uniwersytecie Papieskim Antonianum i Franciszkańskim Wydziale Teologicznym w Makarskiej. Jest wykładowcą na Katedrze Filozofii Katolickiego Wydziale Teologicznego oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Splicie. Prowadzi rekolekcje, seminaria. Jest ojcem duchownym i doradcą. Opublikował kilka książek. Pisze artykuły do czasopism fachowych oraz popularnych.

o. Ante Vučković OFM

(Opublikowano w Głosie Pokoju nr 14)

Udostępnij artykuł

error:
Scroll to Top