Modlitwa przed Ukrzyżowanym

Maryjo ze wszystkimi, którzy w sercu patrzą na Twoją postać,
tutaj w Medziugorju, jak i na całym świecie,
prosimy Cię, bądź z nami, oręduj za nami,
abyśmy poczuli Twoją matczyną miłość,
której potrzebujemy,
szczególnie gdy stoimy przed krzyżem Twojego Syna.
Stałaś pod krzyżem na Kalwarii
kiedy Twój Syn, nasz Zbawiciel, umierał.
Niczym w testamencie przyjęłaś nas jako swoje dzieci.
Dziękuję Ci za całą miłość, którą nam dajesz,
choć często na nią nie zasługujemy.
Kiedy odmawiamy „Wierzę w Boga”, szczególnie przed krzyżem,
wiara Kościoła pomaga nam zrozumieć słowa:
wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Jezu, Ty jesteś nie tylko naszą pomocą przy przejściu do życia.
Ty jesteś tym Życiem, którym pragniemy żyć już teraz i na zawsze,
życiem, którego nikt nie może zniszczyć.
Przeciwko życiu z Tobą ani grzech, ani diabeł, ani choroba,
ani złość, ani nasza własna słabość nie mogą nic uczynić,
ponieważ Ty jesteś silniejszy od wszystkiego, ponieważ Ty jesteś życiem.
Jezu, niech Twoja łaska otworzy nasze serca przed Krzyżem,
byśmy mogli oprzeć się w życiu na Tobie.
Dopóki ludzie będą mieszkać na ziemi,
Twój krzyż będzie potrzebny.
Ty pozostajesz ukrzyżowany,
by stale wylewać Niebo na ziemię,
by dawać życie nam,
którzy zbliżamy się do śmierci
pogrążeni w walce między grzechem i łaską.
Gdy patrzymy na Ciebie Ukrzyżowanego, oczy naszej duszy wiedzą,
że to nie jest obraz, to nie jest rzeźba, tylko rzeczywistość.
Twoje ręce są teraz przybite do krzyża,
Twoje serce przekłute włócznią,
Twoja głowa opleciona koroną cierniową.
Oczy naszej duszą widzą Cię żywego,
jak cierpisz, jak walczysz o każdego z nas.
Ty pragniesz, aby każde spotkanie z Tobą
mówiło nam, jak nas kochasz.
Ty pragniesz nam powiedzieć, że to nie jest jakaś odległa przeszłość,
lecz teraźniejszość.
Jezu, umieść w naszych sercach tę rzeczywistość krzyża,
abyśmy mogli poczuć Twoje rany,
Twój krwawy pot, Twoje cierpienie za nas.
Otwórz nasze sumienie na swoją łaskę,
byśmy mogli powiedzieć Ci o naszych ranach,
i modlić się o uzdrowienie,
byśmy mogli Ci wyznać grzechy, które nam ciążą
i modlić się o przebaczenie.
Niech, dzięki mocy Twojego krzyża,
zacznie się w nas nowe życie.

o. Marinko Šakota OFM

(Opublikowano w Głosie Pokoju nr 15)

Udostępnij artykuł

error:
Scroll to Top