Panie, daj łaskę pokory

Panie, daj łaskę pokory dumnym,
by Cię szukali i odnaleźli Cię.
Daj łaskę tym, którzy się smucą,
by szukali i odnaleźli Ciebie, swoją radość.
Daj łaskę tym, którzy utracili sens życia,
aby odnaleźli go w Tobie.
Daj łaskę tym, którym brakuje pokoju,
by Cię szukali i by ich serce odnalazło pokój w Tobie.
Daj łaskę tym, którzy kroczą w ciemności,
by Cię szukali i w Tobie odnaleźli swoją światłość.
Daj łaskę tym, którzy żyją w cieniu śmierci,
by Cię znaleźli – swoje życie i zmartwychwstanie.
Daj łaskę wszystkim tym, którzy poszukują sensu
w sobie, w innych lub w dobrach materialnych,
by zaczęli Cię szukać i odnaleźli.
Dzięki Ci, że dajesz siebie tym, którzy Cię szukają i że dajesz łaski wszystkim,
by Cię nieustannie szukali i odnajdywali,
ponieważ Ty jesteś Bogiem i Panem, Stworzycielem i Zbawicielem.
Niech będzie Ci chwała na wieki wieków.
Amen.

o. Slavko Barbarić.

(Opublikowano w Głosie Pokoju nr 12)

Udostępnij artykuł

error:
Scroll to Top