pielgrzymi

Pielgrzymka jest modlitwą duszy i ciała

Dwudzieste szóste międzynarodowe rekolekcje dla organizatorów pielgrzymek, osób prowadzących centra pokoju, modlitewne  i charytatywne grupy związane z Medziugorjem.

W piątek 22 marca 2019 roku Mszą świętą, której przewodniczył medziugorski proboszcz o. Marinko Šakota OFM, zakończyły się 26. międzynarodowe rekolekcje dla organizatorów pielgrzymek, osób prowadzących centra pokoju, modlitewne i charytatywne grupy związane z Medziugorjem. Były to pierwsze rekolekcje w 2019 roku w Medziugorju. Tematem spotkania, w którym wzięło udział 360 uczestników z 28 krajów, było wezwanie: „Pójdź za mną” (Mk 10,21).

Chociaż w tym roku liczba uczestników była nieco większa niż we wcześniejszych latach, jednak pozostaje wrażenie, że wielu organizatorów pielgrzymek i grup modlitewnych wciąż nie zgłasza się na to spotkanie, co jest z pewnością stratą. Jak uczestnicy poświadczyli na zakończenie swoimi wypowiedziami: oprócz charakteru informacyjnego to spotkanie jest w istocie rekolekcjami prawdziwej przemiany, które wewnętrznie zmieniają i umacniają wszystkich obecnych.

Osobliwością tegorocznych rekolekcji była liczna obecność uczestników z Korei Południowej, było ich sześćdziesiąt osób. W styczniu 2018 roku w Korei przebywał o. Danko Perutina OFM, który będąc tam w sześciu diecezjach, odbywał rozmaite nauczania i spotkania modlitewne z wierzącymi, którzy są członkami medziugorskich wspólnot modlitewnych. Wtedy dał im zadanie, żeby w przyszłym roku ( tj. 2019 ) przywieźli flagę, która będzie obrazem zjednoczonych Korei – całego półwyspu koreańskiego. I oto oni przynieśli tutaj, jako widoczny znak ich modlitewną intencję, żeby Północna i południowa Korea stała się jednym. Z tą intencją koreańscy pielgrzymi ofiarowali siebie i figurkę Matki Bożej, która znajduje się na Górze Objawień. Pośród nich była pani Tereza, założycielka medziugorskich grup modlitewnych, które nazywają się UBI CARITAS i w Korei jest ich 58 w 58 miastach. W tych rekolekcjach uczestniczyło 32 prowadzących grupy modlitewne. Oni wszyscy mieli liczne życiowe krzyże i trudności, ale będąc tutaj w Medziugorju  znaleźli wielką pociechę i siłę w ich życiu. Dlatego wszystko, co robią, czynią z wdzięczności do Matki Bożej.

Większość przepowiadania i wykładów prowadził koordynator rekolekcji o. Marinko Šakota. Starał się przybliżyć uczestnikom duchowość medziugorską, odnosząc się do bycia w Szkole Matki Bożej, która składa się z modlitwy, milczenia i ofiary. Teoretyczne przepowiadanie poprzez objaśnianie orędzi Matki Bożej, było dobrze uzupełnione konkretnymi przykładami modlitwy adoracji, modlitwy różańcowej na Górze Objawień oraz modlitwy drogi krzyżowej na Križevacu.

Uczestnicy mogli zobaczyć właśnie u o. Marinko prawidłowy sposób modlitwy, dążący do prostoty, posiadający zdolność by człowiek pozostał w tyle zostawiając przestrzeń Bogu, żeby mógł działać poprzez milczenie i osobiste spotkania w sercu pielgrzyma.

CELEM PIELGRZYMKI JEST ROZBUDZENIE LUDZKIEJ POBOŻNOŚCI

Ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy rekolekcji śledzili przepowiadanie Abp Hosera na temat : „Celem pielgrzymki jest rozbudzenie ludzkiej pobożności”.

Abp. Hoser mówił o historycznych początkach pielgrzymowania oraz o przyczynach, przez które ludzie w ogóle zaczęli pielgrzymować. Jak we wszystkich swoich wystąpieniach, abp. Hoser temat antropologii odnosi zawsze do teologii filozofii, przelewa na konkretne wezwanie i misje człowieka. Również teraz mówił, jak bardzo zanurzeni jesteśmy w światowe życie, a na celowniku pielgrzymki znajduje się inny świat – świat, który przynależy do Boga.

„Odnajdujemy to, co zagubiliśmy, a zagubiliśmy ten intensywny kontakt ze swoim Bogiem i Zbawicielem. To jest odkrycie tego, do czego zdolny jest tylko człowiek, a to jest transcendencja – wejście w kontakt z Bogiem. Tu odkrywamy to, co często powtarza się w Medziugorju, że Bóg jest miłością i że nas kocha. Jeżeli jesteśmy z nim w kontakcie, wtedy nasza relacja z ludźmi jest lepsza. Kochamy innych i odkrywamy, że są obrazem Boga. Celem pielgrzymki jest rozbudzenie ludzkiej pobożności. Wchodzimy w Bożą naturę i stajemy się Mu wszyscy podobni. Ten czas i przestrzeń przemienia nasze wnętrze i nasze serce. To wówczas nasze wnętrze przestaje być kamienne i serce staje się wrażliwe. Ten proces nazywa się nawrócenie”. Powiedział to między innymi w swoim przepowiadaniu abp Henryk Hoser. Mówił też, jak wygląda medziugorski fenomen nawrócenia drogą spowiedzi sakramentalnej, która już zanika w niektórych krajach, więc ludzie w niektórych miastach nie mogą się więcej spowiadać.

Zakończył, mówiąc o św. Józefie, przesłaniem do wszystkich osób, które prowadzą pielgrzymki, że również one same potrzebują być przykładem, wzorem i wychowawcą swoich pielgrzymów – właśnie jak św. Józef.

W TYCH DNIACH PRÓBOWALIŚMY POZNAĆ JEZUSA

Wykładowca tegorocznych rekolekcji, o. Marinko Šakota, podkreślił, jak Maryja wzywa nas do czytanie Pisma Świętego.

– Czytajcie je sercem. Przez te dni próbowaliśmy poznać Jezusa. Poznawać Jezusa poprzez adoracje, poznawać Jezusa w Mszy świętej, poprzez modlitwę przed krzyżem, poznawać Jezusa to znaczy zadawać sobie pytanie : „Czego Jezus pragnie?” Tu możemy zamienić niektóre rzeczy – co ja myślę, że Bóg pragnie, co ja myślę, że Jezus myśli, mówi… i to, czego rzeczywiście Jezus pragnie. Pamiętamy uczniów Jezusa, którzy mieli ten właśnie problem. Oni rozumieli Jezusa na swój sposób i myśleli, że Go poznają, że znają Jego zamiary, powiedział o. Marinko i przypomniał dwóch braci, synów Zebedeusza: Jakuba i Jana, którzy „Myślą, że Jezus chce przywrócić Królestwo i pragną się w nim znaleźć przed innymi. Obok Jezusa, ale w jeden niewłaściwy sposób – zasiąść z prawa i z lewa”.

– W jeden niewłaściwy sposób być blisko Jezusa. Widzicie, jak można być blisko Jezusa, ale w jeden niewłaściwy sposób. I potrzeba wtedy czasu i czasu, aby zrozumieć, że Jezus tak nie myśli, że Jezus ma całkiem inne myślenie. Wola Boża jest czymś zupełnie innym. W taki sposób czytać słowo Boże, wnikać, wsłuchiwać się… Dlatego ważne jest słuchanie, ale słuchanie sercem, pytanie się, czego Bóg pragnie, nie, co ja myślę, tylko, co Bóg pragnie przemienić i przekształcić wszystko to, co nam się zdarza. 

– Kamień odrzucony przez budujących. I właśnie ten kamień bierze Bóg, przemienia tak, że stanie się kamieniem, na którym On chce budować swoje Królestwo. To się powtórzyło niezliczoną ilość razy. To stało się z Józefem. Odrzucony przez braci. Właśnie ten Józef staje się fundamentem przeżywania, fundamentem życia dla całej rodziny i całego swojego narodu.

– Uczniowie Jezusowi… tak samo… Może my nigdy byśmy ich nie wybrali, nie tylko Judasza, ale wszystkich innych. Jezus wybiera właśnie ich, zakończył o. Marinko Šakota w swoim nauczaniu na końcu dwudziestych szóstych międzynarodowych rekolekcji dla organizatorów pielgrzymek, prowadzących centra pokoju, modlitewne i charytatywne grupy związane z Medziugorjem.

Prezes Stowarzyszenia Przewodników Medziugorje, Marina Carapina zapoznała uczestników z historią powstania Stowarzyszenia, a także podkreśliła różnicę między przewodnikiem turystycznym a przewodnikiem dla pielgrzymów, który powinien być przede wszystkim człowiekiem wiary i życia sakramentalnego. 

Marijana Juricić przedstawiła pracę biura dla pielgrzymów, pierwszego biura parafialnego, które jest do dyspozycji wszystkich prowadzących pielgrzymki, do dawanie wskazówek, składania skarg, informowania o świadectwach i problemach jakie spotykają w swojej pracy.

Dyrektor CIMM  Vedran Vidorić przedstawił obecnym Centrum Informacyjne Mir Medziugorje, pokazał uczestnikom dane statystyczne, które mówią o wielkości społeczności multimedialnej, która śledzi codziennie program medziugorski (transmisje video, przekaz internetowy, usługę tłumaczenia tych emisji) i zapoznał ich z programem planowanych na przyszłość rekolekcji w Medziugorju. W programie rekolekcji był czas na pracę w grupach językowych, z których zrodziła się wielka liczba pytań i potrzeb. Na wszystkie z nich, na ile mogli, próbowali odpowiedzieć o. Marinko i Vedran Vidović . 

Podsumowano, że praca przy organizacji miejsc i programu każdego roku posuwa się pomału do przodu.

Najważniejsze jest, aby strzec Medziugorja jako miejsca modlitwy, nawrócenia i osobistego spotkania każdego człowieka z Bogiem. Dlatego podstawą jest to, byśmy wszyscy my, parafianie, jak również wszyscy ci, którzy prowadzą aktywność związaną z Medziugorjem, najpierw żyli własnym życiem jako wiarygodni świadkowie Maryjnych apostołów miłości.

Transmisje video z tłumaczeniem na język polski wieczornych, modlitewnych programów z Medziugorje można oglądać za pośrednictwem strony www.centrummedjugorje.pl,  na stronie można również posłuchać archiwalnych homilii z wieczornych Mszy świętych. Najbliższe rekolekcje odbędą się w Medziugorju od 2 do 6 marca 2020.

Paula Tomić

(Opublikowano w Głosie Pokoju nr 16)

Udostępnij artykuł

error:
Scroll to Top