Ul świata

Medziugorje jest ulem, ponieważ Bóg poprzez Matkę Bożą z niczego stworzył najpiękniejszy ul świata. W medziugorskim ulu jedyne, co się niszczy, to grzech, a jedyne, co się produkuje, to łaska, która jest słodka niczym miód.

Ul świata Czytaj więcej »