Maryja, Matka Jezusa w Piśmie Świętym

Obraz Matki Jezusa, który tworzy św. Łukasz z każdym kolejnym tekstem otrzymuje nowe kolory i odcienie. Tutaj jest podkreślone nie tylko jest bliskie łączenie się z Synem w Jego cierpieniu, ale widać tu także szczególną rolę Maryi w stosunku do Izraela, ale także w stosunku do przyszłego Kościoła Jej Syna.

Maryja, Matka Jezusa w Piśmie Świętym Czytaj więcej »