POKÓJ

Przesłania Matki Bożej – Wiara i pokój

Najgłębszą tęsknotą serca jest pokój. Wszystko, co czynimy, czy dobro, czy zło, czynimy w poszukiwaniu pokoju. Kiedy człowiek miłuje, wybacza i kiedy nienawidzi i pragnie zemsty, szuka pokoju; kiedy pozostaje trzeźwy i walczy z nałogiem, szuka pokoju, kiedy się upija, szuka pokoju, kiedy przeklina i mówi złe rzeczy, także szuka pokoju, kiedy walczy o swoje życie i życie tych, których kocha, urzeczywistnia pokój. Kiedy podnosi na siebie rękę i popełnia samobójstwo albo zabija kogoś, również szuka pokoju. Jest jasne, że kiedy czynimy dobro, szukamy i urzeczywistniamy nasz pokój i pokój innych ludzi, a kiedy czynimy zło, szukamy tylko naszego pokoju na rzecz niepokoju innych ludzi. Artykuł jest fragmentem książki „Orędzia Królowej Pokoju”.

Przesłania Matki Bożej – Wiara i pokój Czytaj więcej »

Powrót do Bożych spraw

Najlepszym wykorzystaniem czasu wyciszenia będzie zatem odpowiedź na Jej wyzwanie. Wszystkie nasze jałowe sposoby spędzania czasu powinniśmy zamienić na czas „serwisowania” duszy poprzez modlitwę o pokój, abyśmy później w ciągu roku, pod wpływem wszystkich przyszłych zawirowań, nie stracili umiejętności rozpoznawania tego, co jest Boże.

Powrót do Bożych spraw Czytaj więcej »

Medziugorje – planeta pokoju

Dzisiejszy „współczesny, nowoczesny i oświecony” świat tonie w grzechu. Jeśli przy tym wierzymy w autentyczność fatimskich objawień (które odgrywają wielką rolę w ocenie autentyczności objawień w Medziugorju), wówczas staje się całkiem jasne, dlaczego Matka Boża tam mówiła, że wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać.
Bóg ma zatem tylko dwie możliwości: karać człowieka, jeśli trwa w grzechu albo mu przebaczyć, jeśli się pokaja i nawróci.

Medziugorje – planeta pokoju Czytaj więcej »

error:
Scroll to Top