Każdy dzień jest nowym dniem i każdy dzień  jest dla mnie początkiem nowego roku

We wspólnocie są trzy fundamenty: modlitwa, praca i poczucie wspólnoty. One czynią nas nowymi ludźmi na tym samym świecie, w którym wcześniej żyliśmy. Życie we wspólnocie ma swoje wzloty i upadki, jest to dość trudna i ciernista droga.

Każdy dzień jest nowym dniem i każdy dzień  jest dla mnie początkiem nowego roku Czytaj więcej »