Wspólna wędrówka w kierunku świętości

19. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich w Medziugorju

W środę 7 listopada od rejestracji uczestników rozpoczęły się 19. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich w Medziugorju. Rekolekcje trwały do soboty 10 listopada 2018 roku. Temat brzmiał następująco: Żyć Słowem Bożym: „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Koordynatorem rekolekcji jest o. Marinko Šakota, a główną wykładowczynią była dr Jozefina Škarica.

Statystyki dotyczące czasu trwania małżeństwa z roku na rok są coraz bardziej przerażające. W naszym regionie rozpada się jedno na trzy małżeństwa, a w krajach rozwiniętych, na przykład w Ameryce co drugie. Wszystko to pozostawia nieusuwalne rozłamy, konflikty i szkody nie tylko w poszczególnych osobach, ale także w dzieciach, które to wszystko przeżywają. Tworzy to pęknięcia w społeczeństwie i świecie, w którym żyjemy. Z małżeństwa i rodziny wszystko pochodzi, cała tkanka naszych społeczeństw. Z uwagi na taką nieszczęsną statystykę dotyczącą małżeństw rekolekcje dla par małżeńskich odbywające się po raz dziewiętnasty stają się coraz ważniejsze.

Rekolekcje nie tylko dla ducha, ale także dla emocji, ciała i psychiki

Dr Jozefina Škarica swoje bardzo ciekawe i konkretne spostrzeżenia dotyczące problemów życia małżeńskiego zaprezentowała grupie około 300 uczestników (150 małżeństw) z następujących grup językowych: angielski 4, niemiecki 2, polski 14, węgierski 9, słowacki 21, włoski 4, chorwacki 12, ukraiński 86, łotewski 1. Jeśli chodzi o kraje, z których przyjechali uczestnicy to były to: Belgia, Holandia, Liban, USA, Niemcy, Austria, Polska, Słowenia, Włochy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Ukraina, Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja.

Dr Škarica już kilka razy była wykładowczynią na medziugorskich rekolekcjach dla par małżeńskich (w 2007 i 2014 roku), a także była gościem na ubiegłorocznym wielkopostnym wykładzie dla parafian. Od razu na początku wyjaśniła, że o małżeństwie nie można tylko trochę mówić, ponieważ małżeństwo jest czymś wielkim, czymś, w czym żyjemy całe życie i godzina wykładu nie wystarczy. Mogli się o tym przekonać wszyscy obecni, ponieważ poruszyła ogrom tematów przybliżając właśnie te problemy, z którymi głównie borykają się małżeństwa, ponieważ się nie znają, nie wiedzą czym w istocie jest małżeństwo.

„Gdy pytam młodych na kursach przedmałżeńskich o to, czego oczekują od swojego małżeństwa, oni głównie odpowiadają: chcemy być szczęśliwi! A nikt nie mówi o czterech głównych potrzebach każdego człowieka, by być: 1) kochanym, 2) docenianym 3) należeć do kogoś, 4) wolnym. Nikt nie mówi o tym, że pragnie być rozumiany, akceptowany, szanowany, spełniony… Czy nie trzeba spełnić wcześniej tego wszystkiego, by człowiek był szczęśliwy?” – pyta dr Škarica i dlatego powtarza jak ważne jest, żeby ludzie zrozumieli czym w istocie jest małżeństwo: małżeństwo to są dwa ja i dwa ty, dwie prawdy, które się wzajemnie kochają i wspierają na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, do końca życia! Bardzo ważne jest, by poznać samego siebie i zrozumieć, że najczęściej wszystkie nasze problemy małżeńskie biorą się z tego, że nie znamy tej drugiej osoby, mąż żony, a żona męża. Ponieważ mąż i żona są dwoma istotami całkowicie się od siebie różniącymi. Lecz właśnie dzięki tym różnicom idealnie się uzupełniają. Tymczasem tego wspólnego życia, tego uzupełniania się trzeba się nauczyć i trzeba to ćwiczyć! W przeciwnym wypadku mamy tyle zaciekłości i daremnego cierpienia!

Wykładowczyni próbowała także wyjaśnić, jak ważne jest, by zrozumieć, że małżeństwo jest żywym organizmem, który codziennie należy karmić miłością i ufnością, a przede wszystkim poprzez znajdowanie czasu dla drugiej osoby!

Podkreśliła, jak w szczególności powinno być ważne, aby mąż i żona realizowali się jako współmałżonkowie, ponieważ tą relacją będą „karmić się” ich dzieci. Będą karmić się emocjonalnie, ale także w procesie wychowania, ponieważ rodzice są głównymi modelami pełnienia roli męża i żony i te modele dzieci przejmą w przyszłości. „Dobre małżeństwo jest niezastąpionym warunkiem wstępnym do dobrego wychowania dzieci” – podsumowała wykładowczyni.

Program rekolekcji

Każdy dzień rekolekcji zaczynał się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie były przedpołudniowe i popołudniowe wykłady, które wygłaszała dr Jozefina Škarica. Wyjątkiem był pierwszy poranek, kiedy słowo wstępne wygłosił abp Henryk Hoser SAC. W piątek rano uczestnicy brali udział w Drodze Krzyżowej na Križevacu, a w sobotę rano modlili się na różańcu na Górze Objawień. Program każdego wieczoru uwzględniał wieczorny program modlitw w kościele parafialnym św. Jakuba.

Ostatniego dnia, w sobotę, po modlitwie różańcowej na Górze Objawień uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectwa małżeństwa, które mieszka teraz we wspólnocie Cenacolo. Gdy małżonkowie skończyli mówić, jedna z uczestniczek rekolekcji spytała: skąd wiedzieliście, że jesteście dla siebie stworzeni? Kobieta odpowiedziała: „Gdybym szukała kogoś idealnego, nigdy bym nie wyszła za mąż! Wystarczy się kochać i akceptować takimi, jakim jesteśmy!”

Następnie przemawiała Terézia Gažiová ze wspólnoty Światło Maryi, działającej w Medziugorju. Wspólnota ta troszczy się o potrzeby duchowe pielgrzymów ze wschodu Europy i Rosji. W bardzo ciepły i szczery sposób opowiadała o pielgrzymach, którym miłość Matki Bożej i życie zgodnie z pięcioma głównymi przesłaniami Matki Bożej (modlitwa, post, adoracja, Msza święta, czytanie Pisma Świętego) odmieniły serce. Mówiła o ludziach, którzy w taki sposób zmienili się i stali się apostołami miłości Matki Bożej dla swoich rodzin i swoich krajów.

Na zakończenie rekolekcji została odprawiona Msza święta, której przewodził o. Marinko Šakota. On jeszcze raz wezwał wszystkich uczestników, aby uważnie słuchali swojego współmałżonka, aby potrafili docenić co jest w nim dobre i żeby potrafili za to dziękować. Dzięki słuchaniu, akceptacji, wdzięczności każda relacja małżeńska będzie robiła postępy i wędrowała ku świętości.

Paula Tomić

(Opublikowano w Głosie Pokoju nr 15)

Udostępnij artykuł

error:
Scroll to Top