Wszyscy jesteśmy jednym

Moje marzenie się spełniło. Pojechałam na pielgrzymkę do Medziugorja. Całe życie słyszałam o Medziugorju, lecz nie miałam okazji, żeby tam pojechać albo z powodu finansów, albo dlatego, że życie po prostu prowadziło mnie w jakimś innym kierunku. Ale drogi Pana często są nietypowe, zaskakujące i cudowne. Doczekałam się okazji i nie mogłam jej zmarnować. Pielgrzymka z Karlovaca do Medziugorja w dniach 9-11 listopada 2018 r. (2 300 pielgrzymów)

Wszyscy jesteśmy jednym Czytaj więcej »