Żyjcie zgodnie z moimi orędziami!

Matka Boża nas wzywa: „Żyjcie zgodnie z moimi orędziami!” Rekolekcje postu, modlitwy i ciszy oznaczają właśnie to. To jest konkretna odpowiedź miłości o. Slavka na wezwanie Matki Bożej. – świadectwa uczestników rekolekcji Postu i modlitwy w Medziugorju