O. PETAR KOMLJENOVIĆ OFM

Pokój, pokój, pokój

Od nas zależy, czy będziemy kontynuować wielkie dzieło wszystkich sprawiedliwych apostołów i świętych. Od nas zależy, czy będzie się dalej szerzyć królestwo Chrystusa i pokój na świecie, ponieważ w takim stopniu, w jakim my stajemy się Bożymi apostołami i współpracownikami, w takiej mierze zapanuje pokój na świecie.

Medziugorje – planeta pokoju

Dzisiejszy „współczesny, nowoczesny i oświecony” świat tonie w grzechu. Jeśli przy tym wierzymy w autentyczność fatimskich objawień (które odgrywają wielką rolę w ocenie autentyczności objawień w Medziugorju), wówczas staje się całkiem jasne, dlaczego Matka Boża tam mówiła, że wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać.
Bóg ma zatem tylko dwie możliwości: karać człowieka, jeśli trwa w grzechu albo mu przebaczyć, jeśli się pokaja i nawróci.

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska!”

Medziugorje jest Bożą odpowiedzią dla dzisiejszego świata! Medziugorska łaska jest Bożym środkiem zbawienia dla dzisiejszych czasów! Medziugorska duchowość jest lekiem i zwycięstwem nad złem naszych czasów! Poprzez Medziugorje zrealizuje się triumf Niepokalanego Serca Maryi, który Matka Boża zapowiedziała równo sto lat temu w Fatimie i ponownie potwierdziła w Medziugorju

error:
Scroll to Top