O. Slavko Barbarić żył dla innych

Przemowa o. Svetozara Kraljevicia na Akademii z okazji 20-rocznicy założenia Fundacji o. Slavka Barbaricia, zajmującej się udzielaniem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.